Tag Archives: khoá đào tạo trọng tài futsal sơ cấp TPHCM

Bế giảng khoá đào tạo trọng tài futsal sơ cấp TPHCM năm 2017

Khoá đào tạo trọng tài futsal sơ cấp TPHCM năm 2017 bế giảng sáng nay (1/12), tại NTĐ Thái Sơn Nam (Q.8 – TPHCM). Có 20/25 học viên vượt qua khoá học này.

Theo giảng viên khoá đào trọng trọng tài futsal sơ cấp, là ông Lương Thế Tài, có 25 học viên đăng ký dự học ban đầu. Tuy nhiên, do bận công việc, nên 5 học viên không thể theo hết chương trình của khoá đào tạo.

Bế giảng khoá đào tạo trọng tài futsal sơ cấp TPHCM năm 2017

Sau các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành cuối khoá, 20/25 học viên đạt yêu cầu. Trong đó, có 3 người đạt loại giỏi, 11 người đạt loại khá và 6 người trung bình.

6/6 học viên nữ tham dự khoá đào tạo đều đạt yêu cầu

Điều đáng chú ý là cả 6/6 học viên nữ tham gia khoá đào tạo đều vượt qua các bài kiểm tra, cả về lý thuyết lẫn thực hành.

Những trọng tài vượt qua các bài kiểm tra nêu trên sẽ được Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) cấp chứng chỉ trọng tài futsal sơ cấp.

CLIP BẾ MẠC KHOÁ ĐÀO TẠO:

HFF