• Đơn xin gia nhập Liên đoàn bóng đá TP.HCM
  00:03 | 28/04/2013

  Đơn xin gia nhập Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh gồm Đơn xin gia nhập và Bản cam kết về tuân thủ quy định của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và các tổ chức bóng đá Quốc tế mà Liên đoàn bóng đá TP.HCM là thành viên.

  ———————————————————————————————————————————————————–

  Tên cơ quan chủ quản                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tên CLB:__________________                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ______________________

  ( Mẫu đơn xin gia nhập LĐBĐ TP.HCM)

  ĐƠN XIN
  GIA NHẬP LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TP.HCM

  Kính gửi: Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá TP.HCM

  (1)……………………………………………………………………………
  Sau khi nghiên cứu, hoàn toàn thừa nhận tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Liên đoàn bóng đá TP.HCM – Nhiệm kỳ V, làm đơn này đề nghị Liên đoàn bóng đá TP.HCM xét và công nhận (1)………………………………………………………….
  là thành viên của Liên đoàn bóng đá TP.HCM
  (1)……………………………………………………………………………..
  nguyện sẽ thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ, các Nghị quyết, chủ trương, quy định của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá TP.HCM, đóng lệ phí, niên liễm đúng hạn, đầy đủ, tham gia tích cực vào hoạt động và làm tròn nghĩa vụ của một thành viên của Liên đoàn bóng đá TP.HCM, góp phần xây dựng nền bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững.
  Chúng tôi xin gửi kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định của Liên đoàn bóng đá TP.HCM, gồm:
  –    Quyết định thành lập (Hội, Câu lạc bộ, Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp chủ quản)
  –    Điều lệ (hoặc quy chế) tổ chức và hoạt động (của Hội, Câu lạc bộ, doanh nghiệp chủ quản).
  –    Danh sách Ban lãnh đạo Hội, Câu lạc bộ (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các uỷ viên…)
  –    Địa chỉ liên lạc.
  ………., Ngày        tháng        năm …….
  TM/ ………………………….
  Ký tên (đóng dấu)

   

   

   

  Ghi chú : (1) tên của Hội bóng đá Quận – Huyện hoặc tên của câu lạc bộ bóng đá hạng A, hạng B, phong trào, Futsal hạng A, Futsal hạng B
  —————————————————————————————————————————————————————–

  Tên cơ quan chủ quản                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tên CLB:                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  _____________________

  ( Mẫu cam kết là thành viên LĐBĐ TP.HCM)

  BẢN CAM KẾT
  V/v Tuân thủ quy định của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và các tổ chức bóng đá Quốc tế mà Liên đoàn bóng đá TP.HCM là thành viên

  Kính gửi: Liên đoàn bóng đá TP.HCM

  Tên đơn vị:…………………………………………………………………………..
  Địa chỉ:………………………………………………………………………………
  Điện thoại:………………………………., Fax:……………………………………

  Xin cam kết:

  1. Tuân thủ và đảm bảo sự tuân thủ của các thành viên, CLB, Cán bộ, quan chức, người môi giới và những người khác thuộc tổ chức mình đối với điều lệ, các quy định và quyết định của FIFA, AFC, AFF và luật thi đấu do Hội đồng luật Liên đoàn bóng đá Quốc tế (tên viết tắt là IFAB) và FIFA ban hành.

  2. Công nhận cơ quan trọng tài duy nhất do Liên đoàn bóng đá TP.HCM chỉ định để giải quyết các tranh chấp trong bóng đá đồng thời công nhận thẩm quyền giải quyết của Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tuân thủ các quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh (HFF).

  3. Khẳng định chỉ tổ chức và tham gia vào các giải đấu trong trường hợp đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh (HFF) đồng ý trước.

  ………., Ngày        tháng        năm …….
  TM/ ………………………….
  Ký tên (đóng dấu)

   

  —————————————————————————————————————————————————————–

          ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————————
  Số:……. QĐ/ LĐBĐ                              Tp Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2012

   

  QUY ĐỊNH
  V/v: Nộp lệ phí gia nhập Liên đoàn Bóng đá TP.HCM
  và đóng niên liễm của các tổ chức thành viên.

  Căn cứ điều 9, chương II  điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ V đã được Ủy ban nhân dân TP.HCM phê duyệt ngày     tháng    năm       . Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ V quy định việc đóng lệ phí gia nhập Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và nộp niên liễm của các tổ chức thành viên thuộc Liên đoàn như sau:

  1.Lệ phí gia nhập Liên đoàn Bóng đá TP.HCM
  Khi xin gia nhập Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, cùng với đơn và các hồ sơ cần thiết khác, mỗi tổ chức thành viên phải nộp một khoản lệ phí là: 100.000đ (một trăm ngàn đồng chẵn).

  2.Niên liễm của các tổ chức thành viên:
  Sau khi được công nhận là tổ chức thành viên, mỗi tổ chức thành viên phải nộp niên liễm (lệ phí hàng năm) theo các mức sau đây:
  2.1. Hội bóng đá các Quận – Huyện: 300.000đ/năm (ba trăm ngàn đồng mỗi năm)
  2.2. Câu Lạc bộ bóng đá hạng A: 500.000đ/năm (năm trăm ngàn đồng mỗi năm)
  2.3. Câu Lạc bộ bóng đá hạng B: 300.000đ/năm (ba trăm ngàn đồng mỗi năm)
  2.4. Câu Lạc bộ bóng đá phong trào: 200.000đ/năm (hai trăm ngàn đồng mỗi năm)
  2.5. Câu Lạc bộ Futsal hạng A : 500.000đ/năm (năm trăm ngàn đồng mỗi năm)
  2.6. Câu Lạc bộ Futsal hạng B : 300.000đ/năm (ba trăm ngàn đồng mỗi năm)

  3. Phương thức nộp:
  Các khoản lệ phí nộp về Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, theo các cách sau đây:
  3.1. Nộp tiền mặt hoặc bằng phiếu chuyển tiền mặt về văn phòng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM
  Theo địa chỉ sau:Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh
  Số TK VNĐ: 007.100.0078041
  Ngân hàng Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh
  3.2. Niên liễm hàng năm nộp vào quý III, chậm nhất là ngày 15/10 hàng năm. Tổ chức thành viên được công nhận từ tháng 11 thì chỉ đóng niên liễm từ năm tiếp sau.
  3.3. Lệ phí gia nhập: Nộp cùng với đơn xin gia nhập.
  3.4. Câu lạc bộ bóng đá căn cứ vào kết quả xếp hạng sau mùa giải hàng năm để đóng niên liễm.
  Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ V sẽ quy định về việc sử dụng tiền lệ phí niên liễm do các tổ chức thành viên đóng góp

                                                                                                                  TP.HCM, ngày        tháng        năm 2012
  TM.BCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TP.HCM
  Nơi nhận:                                                                                                                       CHỦ TỊCH
  –    Sở VH,TT & DL TPHCM;
  –    Trung tâm TDTT các Quận – Huyện;
  –    Các Hội bóng đá Quận – Huyện, các CLB bóng đá hạng A;                                                                                                                      hạng B, phong trào, Futsal hạng A, Futsal hạng B;
  –    Các  UV BCH LĐBĐ TPHCM;
  –    Các phòng, ban, đơn vị thuộc LĐBĐ TPHCM;                                                         
  –    Lưu VP.

  Trần Anh Tú

   

   

Chân dung người nổi tiếng
 • HLV Lê Huỳnh Đức
  Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
 • HLV Alex Ferguson
  Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
 • Tiền đạo Lê Công Vinh
  Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
 • Lionel Messi
  Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
 • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
 • Phú Lạc
 • Milo
 • CLB Thai Sơn Nam
 • vff
 • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
 • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
 • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
 • Sài Gòn FC