Tag Archives: lớp trọng tài bóng đá sơ cấp

Thông báo mở lớp trọng tài bóng đá và trọng tài futsal sơ cấp TPHCM lần 2 năm 2017

Từ ngày 5 – 9/12, Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) sẽ tổ chức lớp trọng tài bóng đá sơ cấp, và từ ngày 27/11 – 1/12 sẽ là lớp trọng tài futsal sơ cấp lần 2 năm 2017. 

trongtaibongdasocap_24-10-17

trongtaifutsalsocap_24-10-17

phieuthongtin_24-10-17

HFF